Donacije - Udruženje Reis Mehmed-Džemaludin Čaušević

Donacijama možete podržati naše Udruženje i njegove članove u realizaciji projektnih aktivnosti, predviđenih planom i programom rada Udruženja. Donosimo hronološki podatke o donacijama Udruženju Reis Mehmed-Džemaludin Čaušević od osnivanja pa do danas a koja su upućena od pravnih i fizičkih lica.

© 2018 Udruženje Reis Mehmed Džemaludin Čaušević