Prvi susreti Hadžija - Arapuša 2012

Dani Reisa Čauševića 2012

Dugogodišnja opredjeljenja i zadaci koje je sebi postavilo bosanskokrupsko udruženje „Reis Džemaludin Čaušević“ i općina Bosanska Krupa jučer su u mjesnoj zajednici Arapuša kao rezultat imali pokretanje manifestacije pod nazivom “Hadžijski susreti”.

Prve susrete hadžija osmislili su i organizirali članovi udruženja “Reis Džemaludin Čaušević” i njihov predsjednik Nijaz Tatarević.

U sklopu Prvih hadžijskih susreta održan je i okrugli sto na temu Životno i intelektualno djelo Reisa Džemaludina Čauševića,uz učešće šest naučnih radnika koji su, svako odabirući po jedan segment rada uvaženog reisa, posjetiocima u prepunom holu osnovne škole, predstavili veliko djelo njihovog Arapušanina koji je u historiji označen kao najznačajniji bošnjački intelektualac 20. vijeka.
Image
© 2018 Udruženje Reis Mehmed Džemaludin Čaušević