Spomen kuća u Arapuši

  • Lokacija: Bosanska Krupa, Arapuša

Početna inicijativa za izgradnju Spomen kuće desila se 1940 god. u rodnom mjestu Reisa Čauševića od strane sugrađana Arapuše. Njihova ideja je bila da se izgradi Spomen kuća sa sledećim sadržajima:

- Škola i mekteb
- Biblioteka sa čitaonicom
- Stan za učitelja

Nosioci incijative uputili su svim relevatnim institucijama i pojedincima zahtjeve za podršku i pomoć. Najvjerovatnije da bi se njihova ideja ostvarila da nije došlo do početka II svjetskog rata. U vrijeme socijalističke Jugoslavije ova incijativa nije pokretana a najvjerovatnije nebi naišla na podršku i odobravanje. Tek nakon sedamdesetjedne godine ponovo se javila incijativa o izgradnji spomen kuće Reisu Čauševiću u Arapuši njegovom rodnom mjestu. 2011 godine formiran je incijativni odbor za pripremu i formiranje udruženja Reis Mehmed Džemaludin Čaušević koje je nakon toga formirano sa osnovnim programskim ciljevima.

- Prikupljanje i sistemizovanje djela Reisa Čauševića i njegovog doprinosa u očuvanja Bošnjačkog identiteta na području BiH i šire
- Izgradnja spomen kuće u rodnom mjestu Arapuša u kojoj bi se na prikladan način predstavio u cijelosti život i djelo Reisa Mehmeda Džemaludina Čauševića od njegovog rođenja pa do kraja života.

Incijativu za izgradnju spomen kuće podržali su organi Islamke vjerske zajednice, Općine Bosanska Krupa, Unsko-sanskog kantona i mnoge druge institucije, udruženja i pojedinci.

© 2018 Udruženje Reis Mehmed Džemaludin Čaušević