• KNJIGA: MEHMED DŽEMALUDIN EF. ČAUŠEVIĆ
  • KNJIGA: MEHMED DŽEMALUDIN EF. ČAUŠEVIĆ
  • KNJIGA: MEHMED DŽEMALUDIN EF. ČAUŠEVIĆ

  • 15,00 KM
  • U povodu manifestacije Dani Reisa Čauševića i 7. susreta hadžija u Arapuši Udruženje Mehmed Džemaludin Čaušević iz Bosanske Krupe izdalo knjigu “MEHMED DŽEMALUDIN EF. ČAUŠEVIĆ” autora prof. dr. Fikreta Midžića
 • KNJIGA: SFRJ POLITIKA EKONOMIJA KRIZA NESTANAK 1945-1991KNJIGA: SFRJ POLITIKA EKONOMIJA KRIZA NESTANAK 1945-1991
  • KNJIGA: SFRJ POLITIKA EKONOMIJA KRIZA NESTANAK 1945-1991KNJIGA: SFRJ POLITIKA EKONOMIJA KRIZA NESTANAK 1945-1991
  • KNJIGA: SFRJ POLITIKA EKONOMIJA KRIZA NESTANAK 1945-1991

  • 25,00 KM
  • Tematski okvir knjige predstavlja, s jedne strane period prije Titove smrti, od 1946 do 1980 godine i period nakon njegove smrti i koji je označio ključne prekretnice u historiji SFRJ i uzrokovao raspadom države. Knjiga se bazira na objavljenim izvorima, literaturi, periodicima i memoarskim radovima neposrednih učesnika događanja