You are currently viewing Dani Reisa Čauševića – Susreti Hadžija

Dani Reisa Čauševića – Susreti Hadžija

  • Post category:Aktivnosti

Svečanom manifestacijom kroz kulturno- vjerski program u Arapuši Udruženje „Reis Džemaludin ef. Čaušević“ iz Bosanske Krupe organizira susrete hadžija, kojom se želi kroz okupljanje hadžija sa područja unsko-sanskog kantona i hadžija iz cijele BIH, govoriti i učiti o djelu uvaženog Reisa Džemaludina efendije Čauševiča

Cilj okupljanja hadžija ispred rodne kuće ovog velikana jeste iskazivanje poštovanja za sve što je uradio za Bošnjački narod i prenošenje mlađoj generaciji na znanje o vrijednostima i djelima jednog od najvećih islamskih reformatora 20. vijeka u BiH. Datum obilježavanja susreta hadžija Općina Bosanska Krupa uvrstila je u registar, kao jedan od bitnijih datuma i sjećanja na lik i djelo reisa Čauševića.

Reis Mehmed Džemaludin čaušević borio za islamski reformizam, kako bi pronašao novi odgovor na novonastale životne okolnosti Bošnjaka, za kvalitetno obrazovanje Bošnjaka zalažući se da djevojčice i žene steknu ne samo vjersko nego i svjetovno obrazovanje. Bio je reformator koji je gledao naprijed, koristio svoj zdrav razum i izvore Islama.Preveo je i kuran sto se u to vrijeme malo ko usudio od Bošnjaka da učini.