You are currently viewing Posjeta Osnovne škole Otoka

Posjeta Osnovne škole Otoka

  • Post category:Vijesti

Dana 26.09.2018.god. posjetli su Spomen kuću Reisa Mehmeda Džemaludina Ćauševića u Arapuši učenici osnovne škole Otoka iz Bosanske Otoke, zajedno sa prosvjetnim radnicima. To je prva organizirana posjeta nakon otvaranja kuće 05.augusta 2018.god.

Prilikom posjete učenike su kao domaćini dočekali članovi upravnog odbora Udruženja Reis Čaušević iz Bosanske Krupe. Učitelji i učenici obišli su Muzej a nakon toga u prostorijama Divan sobe prezentirali su svoje znanje o liku i djelu Reisa Čauševića. Znanje koje su iskazali i prezentovali obzirom na uzrast bilo je zadivljujuće i služi će, kao primjer drugima da se što bolje upoznaju o liku i djelu Reisa Čauševića.

Učitelji i učenici članovima uručili su poklon staru svetiljku na gas, a članovi udruženja su njima uručili najnovije izdanje knjigu “Mehmed Džemaludin ef.Čaušević” autora dr.pr.Fikreta Midžića.