You are currently viewing 100 godina od imenovanja reisa Džemaludina Čauševića

100 godina od imenovanja reisa Džemaludina Čauševića

  • Post category:Vijesti

U velikoj sali Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu 20. novembra ove godine će biti obilježena 100. godišnjica ustoličenja reisu-l-uleme Džemaludin ef. Čauševića. Svečanost u znak sjećanja na prvake Bošnjaka i njihov doprinos islamskim i drugim naukama organizira Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka u saradnji sa BZK “Preporod”.

Uz prigodna obraćanja akademika Enesa Karića, Adnana Jahića i Senadina Lavića, javnost će se podsjetiti na reformatorsku misao ef. Čauševića, prosvjetiteljsku djelatnost, kao i ulogu u društveno-političkim kretanjima na Balkanu. Na skupu će se obratiti i unuk reisa Čauševića, koji će uz druge njegove potomke i rodbinu prisustvovati skupu.

Džemaludin ef. Čaušević na položaj reisu-l-uleme svečano je postavljen 26. marta 1914., kada je pismeno dobio odluku austrougarskog cara o imenovanju. Na tom položaju ostao je do aprila 1930., kada je nedugo nakon uvođenja šestojanuarske diktature na vlastitu želju penzionisan.

Bošnjačkoj javnosti poznat je kao veliki pobornik obrazovanja, promicatelj tolerancije, ravnopravnog položaja žena u društvu, prvenstveno putem njihovog odgoja i obrazovanja te učešća u javnom životu.